About Me

O Mnie

I'm an IT professional with a drive for automation and itch for efficiency at large scale.
I posses two extremely useful characteristics: laziness and persistence. The idea of manual and repetitive work is abhorrent to me and I will always focus my efforts on automating it away.
My main specialization has always been administration and operations but I've also never avoided development work of any kind.

Jestem profesjonalistą IT z zapałem do automatyzacji i podnoszenia wydajności w dużej skali.
Posiadam dwie niezwykle użyteczne cechy: lenistwo i zawziętość. Jestem uczulony na jakakolwiek manualną i repetytywną prace i zawsze dążę do usprawnień i systematyzacji.
Moja główną specjalizacją przeważnie była administracja i operowanie systemami ale zawsze chętnie imałem sie pracy deweloperskiej.


Interests

Zainteresowania

I enjoy cooking, drawing and play the guitar.
My intellectual interests primarily focus around space exploration, transhumanism, geopolitics, psychology, anthropology, and philosophy.
I enjoy music greatly in pretty much all forms except for dubstep. Recently I've been enamoured with Future Funk and Faux-Utopian.

Uwielbiam gotować, rysować i grać na gitarze.
Moje zainteresowania intelektualne są wszelakie, od eksploracji kosmosu, przez transhumanizm, geopolityke, psychologie, antropologie aż do filozofii.
Wielką przyjemność daje mi muzyka w prawie każdej formie z wyjątkiem dubstepu. Ostatnio jestem zafascynowany gatunkami Future Funk oraz Faux-Utopian.

Experience

Doświadczenie

Throughout my life and career in IT I've done all kinds of work. Starting out in basic helpdesk job and quickly advancing to server room administration and then full blown system administration.
I've spent time working with all kinds of platforms, including open ones like GNU/Linux and BSD based as well as OSes from Microsoft, Oracle, Sun, and IBM.
I've developed ETL solutions, website infrastructures, 3D rendering automations, and CRUD systems.
Here are some of the places I've worked at:

Przez całą moją karierę w IT powierzano mi różnorakie zadania. Zaczynałem w zwykłym wsparciu IT i szybko awansowałem na administratora serwerowni a następnie pełnoprawnego administratora systemów.
Miałem okazję pracować z wieloma różnymi platformami. Z otwartymi systemami jak GNU/Linux czy opartymi na BSD oraz komercyjnych systemach stworzonych przez Microsoft, Oracle, Sun czy IBM.
Tworzyłem rozwiązania ETL, infrastruktury dla stron, automatyzacje do renderowania 3D, oraz systemy CRUD.
Oto niektóre z miejsc w których pracowałem:


Education

Edukacja

Received the title of engineer in the Computer Networks department with specialization in “System and Network Programming”.

Zdobyłem tytuł inżyniera w katerze Sieci Komputerowych na specjalizacji “Programowanie Systemowe i Sieciowe".